Your Responsive Website.

บ้านกระจก 2 ท่าน

บ้านกระจก เป็นบ้านหลังขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับสองท่าน ตัวบ้านติดกระจกใสรอบด้าน เพื่อให้สามารถนอนชมวิวสวย ๆ ได้จากภายในห้อง เพิ่มระเบียงกว้าง ๆ หน้าห้องสำหรับนั่งเล่น ภายในตกแต่งเรียบง่ายเน้นความสะอาด 


ความคิดเห็น